قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی

برای اطلاع از قیمت جهانی محصولات، فایل ذیل را ملاحظه فرمایید. 

   دانلود : Gomrok_970729.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : Gomrok_970708.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : Gomrok_970701.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : Gomrok_970625.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : Gomrok_970618.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : Gomrok_970611.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : Gomrok_970604.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : Gomrok_970528.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : Gomrok_970521.pdf           حجم فایل 84 KB