قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی

برای اطلاع از قیمت جهانی محصولات، فایل ذیل را ملاحظه فرمایید. 

 

آرشیو قیمت جهانی محصولات در سال 97

فروردین ماه   روز های       97/01/19     و      97/01/26

اردیبهشت ماه    "             97/02/02      و      97/02/09     و   97/02/16   و   97/02/23   و    97/02/30

خرداد ماه           "              97/03/06      و      97/03/20      

تیر ماه                   "                 97/04/03        و     97/04/10      و    97/04/17     و     97/04/24    و    97/04/31

مرداد ماه              "                 97/05/07      و      97/05/14 


   دانلود : Gomrok_970918.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : Gomrok_970911.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : Gomrok_970827.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : Gomrok_970820.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : Gomrok_970813.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : Gomrok_970813.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : Gomrok_970806.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : Gomrok_970729.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : Gomrok_970708.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : Gomrok_970701.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : Gomrok_970625.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : Gomrok_970618.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : Gomrok_970611.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : Gomrok_970604.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : Gomrok_970528.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : Gomrok_970521.pdf           حجم فایل 84 KB