عنوان صفحه

Abbaszadeh (021)88601306

محمد متقی

رئیس دفتر توسعه صنایع پائین دست

توسعه صنایع پائین دستی

درباره توسعه صنایع پائین دستی

رشد فزاینده ای که با راه اندازی پروژه های پتروشیمی به لحاظ حجم و تنوع محصولات این صنایع حاصل می شود بستر مناسبی را برای توسعه صنایع پایین دستی به عنوان مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی و تکمیل کننده زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی فراهم نموده است . توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه پایین دستی و مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی و تعامل بهتر صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی ضمن ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بالاتر، زمینه بهتری برای...

اطلاعات بیشتر