معرفی دفتر

معرفی دفتر

 صنعت پتروشيمی از ابتدای شکل گيری تا قبل از پيروزی انقلاب اسلامی، توليدی کمتر از3 ميليون تن را تجربه نمود اما امروز با تلاش و برنامه ريزی ­های انجام شده ظرفيت تولید با افزايش بيش از20 برابری، به مرز60 ميليون تن رسيده است وچشم انداز اين صنعت ارزش آفرين “کسب مقام اول منطقه از نظر ارزش محصولات پتروشيمی” است، در اين مسير تلاش بی وقفه و همدلی ميان بخش خصوصی و دولتی فعال در اين صنعت، تحقق اين چشم انداز را به دنبال خواهد داشت.

رشد فراينده­ای که با راه ­اندازی پروژه­ های جديد پتروشيمی به لحاظ حجم و تنوع محصولات اين صنايع حاصل می شود بستر مناسبی را برای توسعه صنايع پايين دستی به عنوان مصرف کنندگان محصولات پتروشيمی و تکميل کننده زنجيره ارزش صنعت پتروشيمی فراهم نموده است . توسعه فعاليت بخش خصوصی در حوزه پايين دستی و مرتبط با نفت و گاز و پتروشيمی و تعامل و ارتباط بهتر صنايع بالا دستی و پايين دستی پتروشيمی ضمن ايجاد ارزش افزوده بالاتر و اشتغال، زمينه بهتری را برای رقابت توليدات داخلی در بازارهای جهانی که از اهم واجبات می باشد، فراهم نموده و جريان تحقق اقتصاد مقاومتی را تقويت مي ­نمايد، از اين رو حمايت و پشتيبانی از سرمايه گذاری در اين بخش و جلوگيری از خام فروشی مورد تأکيد مقامات ارشد نظام، دولت، مجلس، وزارت نفت و شرکت ملی صنايع پتروشيمی است.

در اين راستا دفتر توسعه صنايع پايين دستی پتروشيمی از اوايل سال 1381 با هدف حمايت، پشتيبانی و هدايت سرمايه گذاری در اين بخش در شرکت ملی صنايع پتروشيمی آغاز به فعاليت نموده است.

 تعريف صنايع پايين دستی پتروشيمی

صنايعی که از محصولات پتروشيمی و يا فراورده­ های پالايشگاهی به عنوان مواد اوليه استفاده می­ نمايد صنايع پايين دستی پتروشيمی شناخته می­ شوند.

صنايع پايين دستی پتروشيمی را می­ توان به دو دسته ذيل طبقه بندی نمود:

الف-محصولات مصرفی نهايی، موادی که به دست مصرف کنندگان نهايی می ­رسد، مانند تلفن، روکش اتومبيل و غيره

ب- مواد حد واسط: در واقع مواد اوليه مورد نياز به منظور توليد محصولات نهايی هستند که توليد آنها در راستای تکميل و بهبود زنجيره محصولات پتروشيمی و توليد محصولات نهايی از اولويت برخوردار می­ باشند.

صنايع زير مجموعه پايين دستی پتروشيمی

1. پلاستيک

2. لاستيک

3. رنگ و رزين

4. کود و سموم

5. مواد شيميايی و حلال­ ها

6. الياف و نساجی

7. داروهای شيميايی

8. آرايشی و بهداشتی

9. کامپوزيت

10. شوينده

اهداف

1. بهبود فضای کسب و کار

2. حمايت از سرمايه­ گذاری در صنايع پايين دستی

3. آسيب شناسی صنايع پايين دستی و برنامه ريزی برای استفاده حداکثری از ظرفيت­ های موجود

4. جذب و هدايت سرمايه ­گذاری­ ها با ارائه اطلاعات فنی، بازار و اقتصادی

5. ايجاد تعامل با دستگاه ­های ذيربط و جذب حمايت ­های آن­ها به صنايع پايين دستی پتروشيمی

6. شناسايی و معرفی فرصت­ های کسب و کار

7. توسعه بازار و معرفی بازارهای جديد

8. توسعه متوازن با توجه به توسعه مناطق کمتر توسعه يافته و محروم

9. تسهيل فرآيند سرمايه­ گذاری از طريق برقراری هماهنگی بين سازمان­ های مرتبط

مأموريت­ های دفتر توسعه صنايع پايين دستی پتروشيمی

1.پيشنهاد و پيگيری تصويب لوايح و قوانين و تبصره ­های قانونی و آئين­ نامه­ های مورد نياز در جهت توسعه و حمايت صنايع پايين دستی پتروشيمی

2. فرهنگ سازی در حوزه صنايع پايين دستی پتروشيمی با همکاری نهادها و سازمان­ های ذيربط به منظور ايجاد و تقويت اراده ملی در زمينه ­های (توسعه ـ توليد و بهره وری ـ افزايش سرانه مصرف ـ حفظ محيط زيست ـ بازيافت و غيره)

3. شناسايی و تقويت نهادهای مکمل صنايع پايين دستی پتروشيمی نظير ارائه دهندگان خدمات کسب وکار با رويکرد تکميل زنجيره ارزش صنعت پتروشيمی

4. برنامه ريزی و حمايت در جهت پژوهش و صنعتی سازی ايده­ های نو و کاربردی در صنايع پايين دستی پتروشيمی با کمک دانشگاه ­ها و نهادهای پژوهشی و با استفاده از ظرفيت معاونت علمی رياست جمهور

5. تکميل زنجيره ارزش محصولات صنعت پتروشيمی از طريق برنامه ريزی و سياست­گذاری در جهت توسعه متوازن صنايع پايين دستی پتروشيمی همزمان و همراستا با صنايع پايه و ميانی پتروشيمی

6. تعامل با مبادی درون سازمانی و برون سازمانی جهت سوق دهی سياست­ ها، منابع، امکانات و … به سمت توسعه صنايع پايين دستی پتروشيمی

7. توسعه صادرات محصولات صنايع پايين دستی پتروشيمی

8. تشکيل و عضويت در کارگروه­ های دارای اختيارات تصميم گيری بين وزارتخانه ­ای

9. تهيه انواع بانک ­های اطلاعاتی مورد نياز ذينفعان

10. کمک به شناسايی و تقويت ارائه دهندگان خدمات در زمينه تأمين تکنولوژی، مالی و…

11. تنظيم بازار محصولات پتروشيمی به منظور تأمين پايدار مواد اوليه صنايع پايين دستی پتروشيمی

12. کاهش مداخلات دولتی از طريق نقش پذيری تشکل­ ها و انجمن ­ها در توسعه صنايع پايين دستی پتروشيمی

13. بکارگيری و بروز سازی ظرفيت دانشگاه ­ها و نهادهای پژوهشی در جهت رونق صنايع پايين دستی پتروشيمی

14. شناسايی فرصت­ های جديد کسب و کاردر صنايع پايين دستی پتروشيمی 

 مزايای توسعه صنايع پايين دستی پتروشيمی

1. جلو گيری از خام فروشی و افزايش صادرات غير نفتی وتحقق اقتصاد مقاومتی

2. قابليت ايجاد در پهنه کشور و عامل گريز از تمرکز جمعيتی و صنعتی

3. ايجاد ارزش افزوده بالا

4. کمک به توزيع عادلانه ثروت در کشور

5. کمک به افزايش ضريب امنيت ملی خصوصاً در مناطق مرزی

6. موتور محرکه اقتصاد کشور

7. نياز به منابع مالی کم جهت سرمايه ­گذاری در مقايسه با صنايع بالادست و ميانی

8. نرخ بالای بازگشت سرمايه نسبت به صنايع پايه و ميانی پتروشيمی

9. قابليت توسعه صنايع پايين دستی به خارج از مرزها خصوصاً کشورهای منطقه و به تبع آن زمينه سازی جهت صدور فرهنگ غنی انقلاب اسلامی

10. بستر مناسب برای جذب سرمايه ­گذاری خارجی خصوصاً سرمايه ايرانيان خارج از کشور و همچنين سرمايه­ های کوچک سرگردان در کشور

11. توسعه و تقويت تعاونی ­ها در سطح ملی

12. اشتغال زايی بسيار بالا با هزينه کم در مقايسه با هزينه بالا صنايع پايه و ميانی پتروشيمی

13. وجود نيروی کار ارزان و فارغ التحصيلان با استعداد جويای کار در حوزه­ های مرتبط با صنايع پايين دستی پتروشيمی کشور

14. بستر مناسب برای توليد بدون کارخانه با استفاده از پتانسيل موجود در مشاغل خانگی

15. دانش فنی ساده و قابل دستيابی نسبت به صنايع بالادست پتروشيمی و صرف زمان کوتاه برای عمليات نصب و راه­ اندازی کارخانجات صنايع پايين دستی

16. حجم بسيار محدود سرويس­ های جانبی مورد نياز مانند ( آب، برق، بخار……)

17. مقابله با شرايط تحريم بواسطه صادرات بدون رهگيری و نياز به خطوط اعتباری بانکی

18. توسعه صنايع وابسته به پتروشيمی از جمله خودرو، ساختمانی و ……

19. وجود بازار بسيار مناسب منطقه ­ای

20. تنوع محصولات حوزه پايين دستی شامل، پلاستيک، لاستيک، رنگ و رزين، چسب، کامپوزيت، شوينده ها و…

21. وجود مزيت نسبی در دسترسی به برخی از مواد اوليه مورد نياز در کشور

22. آلايندگی بسيار کمتر اين صنايع نسبت به ساير صنايع توليدی