قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی سال 98

 

 


   دانلود : Gomrok_980229.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : Gomrok_980222.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود : Gomrok_980215.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود : Gomrok_980208.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود : Gomrok_980125.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : Gomrok_980118.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : Gomrok 980105.pdf           حجم فایل 95 KB