قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی سال 98

 


   دانلود : gomrok981106.pdf           حجم فایل 254 KB
   دانلود : gomrok 981029.pdf           حجم فایل 289 KB
   دانلود : Gomrok_981022.pdf           حجم فایل 288 KB
   دانلود : GOMROK_981015.pdf           حجم فایل 234 KB
   دانلود : gomrok_981008.pdf           حجم فایل 234 KB
   دانلود : gomrok_981001.pdf           حجم فایل 146 KB
   دانلود : gomrok 980924.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : gomrok_980917.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : GOMROK 980910.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : gomrok 980903.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : Gomrok_980826.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : GOMROK 980819.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : Gomrok_980812.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : gomrok_980804.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : GOMROK_980728.pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود : Gomrok_980721.pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود : Gomrok_980714.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : Gomrok_980707.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : Gomrok_980631.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : Gomrok_980624.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : Gomrok_980616.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : Gomrok_980610.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : Gomrok 980603.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : Gomrok 980527.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : Gomrok980520.pdf           حجم فایل 516 KB
   دانلود : gomrok_980513.pdf           حجم فایل 522 KB
   دانلود : gomrok 980506.pdf           حجم فایل 522 KB
   دانلود : Gomrok_980430.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : Gomrok_980423.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : Gomrok_980416.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : Gomrok_980402.pdf           حجم فایل 143 KB
   دانلود : Gomrok_980326.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : Gomrok_980319.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : Gomrok_980311.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : Gomrok_980305.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : Gomrok_980229.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : Gomrok_980222.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود : Gomrok_980215.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود : Gomrok_980208.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود : Gomrok_980125.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : Gomrok_980118.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : Gomrok 980105.pdf           حجم فایل 95 KB